روشن کردن موتورهای بنزینی

در این نوشتار نکات اولیه و ابتدایی جهت روشن کردن موتورهای بنزینی بیان خواهد شد.

پیش از روشن کردن ابتدا روغن موتور بازدید شود .

بررسی  این  دو نکته :

الف- آیا میزان روغن موجود کافی هست ؟

ب- آیا روغن موجود از لحاظ غلظت و تمیزی مورد تایید هست ؟

پس از اطمینان از روغن موتور مرحله ی بعدی بازدید سوخت است .

وقتی که از وجود سوخت مطمین شدید، حال نوبت سوخت رسانی است . پس باید شیر بنزین موتور در حالت باز قرار گیرد.

برای اینکه احتراق صورت گیرد باید برق رسانی به شمع موتور صورت گیرد بنابراین  خاموش کن موتور را از حالت خاموش خارج کرده و در حالت روشن قرار می دهیم.

ساسات موتور را بسته و دسته ی هندل را می کشیم .

وقتی که موتور روشن شد، موتور را از حالت ساسات خارج می کنیم .

نکات مورد توجه  

برای  اولین بار به مدت  30 تا 45 دقیقه  ، موتور  بدون بار کار کند. و پس از اتمام این مدت زمان  روغن موتور را تعویض بفرمایید. جهت تعویض روغن موتور  زمانیکه دمای موتور کمی کاسته شد و پیش از سرد شدن کامل موتور ، مبادرت به تخلیه روغن بفرمایید . حتما روغن موجود در موتور را به طور کامل تخلیه فرمایید. سپس  روغن جدید را در موتور بریزید. از این پس موتور برای استفاده آماده است.

توجه داشته باشید که پیش ازهر بار روشن کردن موتور روغن موتور بازدید شود.

فیلتر هوای موتور در هر دو یا سه نوبت استفاده از دستگاه بازدید شود.

گاز موتورها در کارخانه ی سازنده تنظیم شده است ، بنابراین از دست زدن به پیچ گاز و تغییر تنظیم آن اجتناب کنید.

موتور بنزینی را در فضای در بسته روشن نکنید.